Beslisboom Update 9 oktober

Volgens een nieuwe beslisboom voor kinderen in de opvang en het basisonderwijs blijven alle huisgenoten thuis als één van de huisgenoten koorts en/of benauwdheid en coronagerelateerde klachten heeft. Maar als een huisgenoot alleen koorts heeft of benauwd is, zonder andere coronagerelateerde klachten, dan hoeven huisgenoten niet thuis te blijven.

Andere wijzigingen

Andere wijzigingen zijn onder meer:

  • De titel van de beslisboom is aangepast: ‘verkouden’ is komen te vervallen.
  • De volgorde van de vragen is aangepast. Het uitgangspunt van de coronamaatregelen is dat alle huisgenoten thuis blijven als iemand uit het huishouden corona heeft. Dit is dan ook de startvraag van de boom geworden.
  • Ook blijven alle huisgenoten thuis als één van de huisgenoten koorts en/of benauwdheid en coronagerelateerde klachten heeft. Andersom geldt dus ook: als een huisgenoot alleen koorts heeft of benauwd is, zonder andere corona-gerelateerde klachten, dan hoeven huisgenoten niet thuis te blijven. Mits de huisgenoten zelf geen klachten hebben uiteraard.
  • De vraag van verlies van reuk en/of smaak is komen te vervallen omdat hiervan bij kinderen vrijwel geen sprake is.
  • De thuisblijfregels na terugkomst uit een oranje of rood gebied zijn toegevoegd: heeft het kind een neusverkoudheid én komt het uit een oranje of rood gebied dan moet het 10 dagen in quarantaine.
  • Bij de informatie over testen is komen te vervallen dat een kind getest moet worden als het in de risicogroep valt. Een kind kan wel getest worden als het onderdeel uit maakt van een uitbraakonderzoek.

De complete beslisboom kun je hier downloaden.