Category: Corona

Beslisboom Update 9 oktober

   |   By  |  0 Comments

Volgens een nieuwe beslisboom voor kinderen in de opvang en het basisonderwijs blijven alle huisgenoten thuis als één van de huisgenoten koorts en/of benauwdheid en coronagerelateerde klachten heeft. Maar als een huisgenoot alleen koorts heeft of benauwd is, zonder andere coronagerelateerde klachten, dan hoeven huisgenoten niet thuis te blijven.

Andere wijzigingen

Andere wijzigingen zijn onder meer:

  • De titel van de beslisboom is aangepast: ‘verkouden’ is komen te vervallen.
  • De volgorde van de vragen is aangepast. Het uitgangspunt van de coronamaatregelen is dat alle huisgenoten thuis blijven als iemand uit het huishouden corona heeft. Dit is dan ook de startvraag van de boom geworden.
  • Ook blijven alle huisgenoten thuis als één van de huisgenoten koorts en/of benauwdheid en coronagerelateerde klachten heeft. Andersom geldt dus ook: als een huisgenoot alleen koorts heeft of benauwd is, zonder andere corona-gerelateerde klachten, dan hoeven huisgenoten niet thuis te blijven. Mits de huisgenoten zelf geen klachten hebben uiteraard.
  • De vraag van verlies van reuk en/of smaak is komen te vervallen omdat hiervan bij kinderen vrijwel geen sprake is.
  • De thuisblijfregels na terugkomst uit een oranje of rood gebied zijn toegevoegd: heeft het kind een neusverkoudheid én komt het uit een oranje of rood gebied dan moet het 10 dagen in quarantaine.
  • Bij de informatie over testen is komen te vervallen dat een kind getest moet worden als het in de risicogroep valt. Een kind kan wel getest worden als het onderdeel uit maakt van een uitbraakonderzoek.

De complete beslisboom kun je hier downloaden.

Heropening reguliere opvang

   |   By  |  0 Comments

Na 7 weken noodopvang voor alleen vitale beroepen gaan de deuren vanaf maandag 11 mei as. voor kinderdagopvang (0-4 jaar) geheel en buitenschoolse opvang (4-12 jaar) gedeeltelijk weer open.

Na alle beperkingen maken we langzaam aan stapjes voorwaarts voor zover dit vanuit het Kabinet en het RIVM wordt toegestaan.

Het zal voorlopig  op een andere manier moeten gaan dan we gewend zijn. Waarbij we uiteraard de richtlijnen vanuit het kabinet en de RIVM zullen respecteren en hanteren.

Kiekeboe Kinderopvang heeft een protocol gemaakt met daarin de regels waar ouders en leidsters zich aan moeten houden. Hierin zijn de richtlijnen van het kabinet de het RIVM uiteraard in opgenomen. Deze ontvangt u rechtstreeks van uw locatievertegenwoordiger per email.

We verwachten dat iedereen, leidsters en ouders zich hieraan conformeren.

Om het brengen en halen te verduidelijken hebben wij een korte instructie video gemaakt. Deze video legt uit hoe te handelen. Bekijk deze video alvorens u naar de opvang komt.

Zie de video hier:

Nieuwe beslisboom 12 februari

   |   By  |  0 Comments

Bij de heropening van de kinderopvang en basisscholen is er een nieuwe beslisboom in gebruik genomen. Feedback die we afgelopen week ontvingen van de gebruikers heeft ertoe geleid dat er een aantal aanpassingen zijn gedaan in de formulering om misverstanden te voorkomen. Daarnaast liet het RIVM weten dat het onwenselijk is om jonge kinderen die langere tijd verkoudheidsklachten hebben regelmatig getest moeten worden. Daarom kunnen kinderen de verkoudheidsklachten hebben die langer dan 7 dagen aanhouden weer naar de kinderopvang/school. Deze beleidswijziging is opgenomen in de beslisboom.

Nieuwe beslisboom neusverkouden kind

   |   By  |  0 Comments

Naar aanleiding van (ver)nieuw(d)e regelgeving is de beslisboom voor het wel of niet toelaten van neusverkouden kinderen op de kinderopvang en school aangepast. Dat geldt voor zowel de beslisboom voor 0 t/m 6 jarige als voor de beslisboom voor 7 t/m 12 jarige kinderen. Er zijn een aantal wezenlijke wijzigingen doorgevoerd dus het is heel belangrijk dat iedereen vanaf nu met deze nieuwe beslisboom gaat werken (versie 3 september).

Bekijk de beslisboom hier

See the english version

Nieuwe poster noodopvang tijdens lockdown

   |   By  |  0 Comments

De rijksoverheid heeft een poster ontwikkeld met de belangrijkste kenmerken van de nieuwe lockdown voor de kinderopvang.

De poster vermeldt onder meer dat de kinderopvang en de bso zijn gesloten tot en met ten minste 7 februari 2021. Ook is er informatie op de vinden over de noodopvang voor ouders die in cruciale beroepsgroepen werken en voor kinderen in een kwetsbare positie.

Sluiting kinderopvang organisatie voor bepaalde beroepen Coronavirus

   |   By  |  0 Comments

Beste Ouders en Verzorgers,

Vandaag is bekend gemaakt dat alle scholen en kinderopvang organisaties tot en met 6 april 2020 gesloten worden.

Vanuit de Branchekinderopvang organisatie hebben wij het volgende bericht ontvangen:

Voor de komende dagen zullen wij onderstaand advies volgen.

We zijn wel geopend als Kinderopvang organisatie maar alleen voor de ouders in vitale beroepen.

Graag horen wij van u als beroep valt onder het overzicht die is bijgevoegd in Bijlage 1 en u uw kind bij ons komt brengen.

U kunt dit mailen naar planning@kiekeboe.info

Wij hopen op uw begrip voor de situatie en zodra er meer bekend is houden wij u op de hoogte.

Voor vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende op 06-51472160 of bellen naar het hoofdkantoor 030-6990285

Verder is ook nog steeds van kracht de eerder gecommuniceerde richtlijnen van het RIVM. Hier geldt dat u uw kind niet mag brengen wanneer er sprake is van de volgende klachten: hoesten, neusverkoudheid, verhoging en of koorts

Met vriendelijke groet,

Kiekeboe Kinderopvang
Linda Rijntjes

Zie hier het volledige bericht

Sluiting opvang

   |   By  |  0 Comments

De kinderopvang (kinderdagopvang en BSO) en het basisonderwijs is gesloten tot en met tenminste 17 januari 2020. Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken en kinderen in een kwetsbare positie, kunnen in principe terecht bij de eigen kinderopvang en school voor noodopvang. De gastouderopvang is wel open, maar er geldt wel het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.

Lees hier het volledige bericht

Update Covid-19

   |   By  |  0 Comments

Geachte ouders en verzorgers,

Enkele weken terug informeerden wij u over de actualiteiten rondom de door de overheid opgelegde Covid-beperkingen (zie onderstaand).

De informatie uit het eerdere bericht geldt nog steeds.

Per 12 augustus 2020 geldt echter ook voor kinderen 0-4 jaar dat zij, na verblijf in een oranje/rood gebied, 2 weken niet naar de opvang mogen komen.

Oudere kinderen mogen wel naar de buitenschoolse opvang (blijven) komen.

Met vriendelijke groet,

Kiekeboe Kinderopvang

Henk van den Brink, directeur

Vanwege de voortdurende Covid-19 besmettingen gelden er nog steeds (dringende) reisadviezen voor de verschillende landen of regio’s. Deze reisadviezen zijn vooral afhankelijk van de kleurcodes die voor een gebied worden afgegeven.

Voor veel landen in de nabijheid van Nederland geldt de kleurcode geel. U dient bij uw verblijf in deze landen de daar geldende Covid-19 maatregelen zorgvuldig in acht te nemen maar de risico’s zijn ongeveer vergelijkbaar met die in Nederland.

Voor andere landen (bv. Kroatië, Bulgarije, Turkije) geldt momenteel kleurcode oranje hetgeen betekent dat daar de risico’s groter zijn. De overheid adviseert uitsluitend naar zo een land te reizen indien de reis echt noodzakelijk is en dus niet om er alleen vakantie te houden.

Als u uit een land met kleurcode oranje terugkeert in Nederland dan geldt vanuit de overheid het dringende advies om 2 weken (thuis)quarantaine in acht te nemen. Dat betekent dan ook dat u geacht wordt uw kind gedurende deze 2 weken niet naar de kinderopvang te brengen.

Er is uiteraard geen scherpe controle op de naleving van de dringende adviezen en daarom doen wij een nadrukkelijk beroep op uw verantwoordelijkheid om de adviezen wel volledig op te volgen.

Verlening van corona maatregel

   |   By  |  0 Comments

Geachte ouders en/of verzorgers, 

Niet geheel onverwacht heeft de overheid gisteren afgekondigd dat alle maatregelen die lopen in verband met het Coronavirus verlengd worden tot 28 april. 

Dit houdt in dat we de opvang van kinderen met ouders in vitale beroepen, 1 ouder vitale beroep en de andere ouder (aantoonbaar) onmisbaar op zijn werk en kwetsbare kinderen zullen wij blijven verzorgen. U weet inmiddels op welke wijze u de opvang kunt aanvragen door een mail te sturen naar planning@kiekeboe.info

De regels nog even op een rijtje:

  • Als kinderen koorts hebben of verkouden zijn of hoesten of benauwd zijn mogen ze niet naar het kinderdagverblijf komen.
  • Ze moeten 24 uur klachten vrij zijn om dan weer naar het kinderdagverblijf te mogen komen.
  • Als kinderen tijdens het verblijf op de opvang één van de symptomen krijgen nemen wij contact met u op en moet u uw kind zo snel mogelijk ophalen.
  • Bij het betreden van de kinderopvang geldt voor iedereen eerst handen desinfecteren.

Op onze beurt willen wij ook u complimenteren en een hart onder de riem steken. Zeker nu de maatregelen langer gaan duren. We zien dat de overgrote meerderheid van alle ouders en verzorgers er in slaagt met het gezin in een nieuw dagschema te leven, waar werken, lesgeven, tijd voor bewegen en tijd voor het huishouden een plek in krijgen. Dat is bewonderenswaardig. Het verlengen van de maatregelen zal opnieuw een beroep doen op uw flexibiliteit en die van onze medewerkers. Dat vraagt ons aller inspanning.

We mogen er op vertrouwen dat als we allemaal samenwerken om het voor de kinderen zo goed mogelijk te doen, we dan op de best mogelijke manier door deze tijd heenkomen. Daarmee wensen we u en al onze medewerkers heel veel succes.

Als gevolg van de verlenging van de sluiting van de kinderopvang zal ook de compensatieregeling eigen bijdrage kinderopvang worden verlengd tot en met in ieder geval 28 april. Het is alleen nog niet geheel duidelijk hoe dit gaat plaatsvinden we houden u hiervan op de hoogte als er meer duidelijk is.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en mochten er nog vragen zijn dan horen wij dit graag.

Versoepeling Corona

   |   By  |  0 Comments

Vanaf maandag 28 juni zijn ouders niet meer verplicht een mondkapje te dragen bij het brengen van hun kind(eren) of het krijgen van een rondleiding. Daarnaast is het weer mogelijk om een rondleiding met beide ouders te krijgen.

Bij de meeste vestigingen van Kiekeboe Kinderopvang is de overdracht helaas nog bij de voordeur.

Per vestiging zal er een nieuw corona protocol worden opgesteld. Deze ontvangt u uiterlijk as maandag in uw mailbox.