Nieuwe beslisboom neusverkouden kind

Naar aanleiding van (ver)nieuw(d)e regelgeving is de beslisboom voor het wel of niet toelaten van neusverkouden kinderen op de kinderopvang en school aangepast. Dat geldt voor zowel de beslisboom voor 0 t/m 6 jarige als voor de beslisboom voor 7 t/m 12 jarige kinderen. Er zijn een aantal wezenlijke wijzigingen doorgevoerd dus het is heel belangrijk dat iedereen vanaf nu met deze nieuwe beslisboom gaat werken (versie 3 september).

Bekijk de beslisboom hier

See the english version