Nieuwe maatregelen Kinderopvang

Het kabinet heeft op de persconferentie van 18 december, zoals verwacht, strengere coronamaatregelen aangekondigd voor de komende weken. Hieronder lezen jullie wat dit concreet voor onze sector betekent.

Wat blijft open?
De kinderdagopvang voor de 0 tot 4-jarigen blijft helemaal open. Ook de peuteropvang en VE-locaties blijven daarmee volgende week en na de kerstvakantie geopend. De gastouderopvang blijft open, waarbij gevraagd wordt aan ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd om hun kinderen zo min mogelijk te brengen.

Wat gaat er dicht?
De buitenschoolse (en bijbehorende voorschoolse) opvang gaat dicht en schakelt dus over op noodopvang. Deze opvangsoort wordt daarmee gelijkgeschakeld met het primair onderwijs.

Welke voorwaarden zitten er aan de noodopvang?
Net als in vorige lockdowns mogen ouders een beroep doen op noodopvang als in elk geval 1 ouder een cruciaal beroep heeft. De lijst met cruciale beroepen wordt iets aangescherpt. Ouders moeten een contract hebben met een kinderopvangorganisatie en kunnen in principe alleen op contractdagen noodopvang aanvragen. Wel vragen wij de houders om de aanvragen van zorgpersoneel en kwetsbare kinderen ruimhartig tegemoet te treden.

Welke data zijn belangrijk om in de gaten te houden?
Het streven van het kabinet is om het onderwijs en de buitenschoolse opvang per 10 januari weer open te laten gaan. Op maandag 3 januari volgt een nieuw wegingsmoment en geeft het kabinet hierover duidelijkheid. De landelijke lockdown geldt in elk geval tot 14 januari.

Is er compensatie mogelijk?
Ja! Het ministerie van SZW heeft ons vandaag bevestigd dat de compensatieregeling weer van kracht wordt en dat geldt ook voor de komende week. De gehele periode van noodopvang is daarmee gedekt.

Waar vind ik meer informatie?
Het ministerie van SZW heeft nieuwe informatie op de website van de Rijksoverheid geplaatst