Update Covid-19

Geachte ouders en verzorgers,

Enkele weken terug informeerden wij u over de actualiteiten rondom de door de overheid opgelegde Covid-beperkingen (zie onderstaand).

De informatie uit het eerdere bericht geldt nog steeds.

Per 12 augustus 2020 geldt echter ook voor kinderen 0-4 jaar dat zij, na verblijf in een oranje/rood gebied, 2 weken niet naar de opvang mogen komen.

Oudere kinderen mogen wel naar de buitenschoolse opvang (blijven) komen.

Met vriendelijke groet,

Kiekeboe Kinderopvang

Henk van den Brink, directeur

Vanwege de voortdurende Covid-19 besmettingen gelden er nog steeds (dringende) reisadviezen voor de verschillende landen of regio’s. Deze reisadviezen zijn vooral afhankelijk van de kleurcodes die voor een gebied worden afgegeven.

Voor veel landen in de nabijheid van Nederland geldt de kleurcode geel. U dient bij uw verblijf in deze landen de daar geldende Covid-19 maatregelen zorgvuldig in acht te nemen maar de risico’s zijn ongeveer vergelijkbaar met die in Nederland.

Voor andere landen (bv. Kroatië, Bulgarije, Turkije) geldt momenteel kleurcode oranje hetgeen betekent dat daar de risico’s groter zijn. De overheid adviseert uitsluitend naar zo een land te reizen indien de reis echt noodzakelijk is en dus niet om er alleen vakantie te houden.

Als u uit een land met kleurcode oranje terugkeert in Nederland dan geldt vanuit de overheid het dringende advies om 2 weken (thuis)quarantaine in acht te nemen. Dat betekent dan ook dat u geacht wordt uw kind gedurende deze 2 weken niet naar de kinderopvang te brengen.

Er is uiteraard geen scherpe controle op de naleving van de dringende adviezen en daarom doen wij een nadrukkelijk beroep op uw verantwoordelijkheid om de adviezen wel volledig op te volgen.