Assistent Leidinggevende Kinderopvang en pedagogisch medewerker BSO

Als assistent leidinggevende ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op jouw locatie in Zeist. In deze functie ben je het eerste aanspreekpunt voor de pedagogisch medewerkers en een belangrijke factor in de communicatie met ouders. Je zorgt voor de dagelijkse aansturing van de pedagogisch medewerkers en werkt nauw samen met de clustermanager. Je controleert de uitvoering van het beleid op de groepen en doet administratieve taken. Naast de functie assistent leidinggevende blijf je als pedagogisch medewerker (ingeval van ziekte of verlof) werkzaam op de groep. Naast je functie assistent leidinggevende bekleed in de middag de functie van pedagogisch medewerker op de BSO.

Competenties

  • Leidinggevende capaciteiten
  • Een proactieve en flexibele werkhouding
  • Motiveren en stimuleren van de pedagogisch medewerkers
  • Oplossingsgericht en assertief
  • Samenwerken in teamverband
  • Zelfstandig en verantwoordelijk
  • Ondernemend en commercieel
  • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Wij bieden

  • Een vaste werkplek voor 18 tot 27 uur per week
  • Salariëring en arbeidsvoorwaarden conform cao Kinderopvang