ZandKasteel

De Peuteropvang is een ruime, gezellige locatie met een grote tuin. De ruimte wordt zowel als peuteropvang als buitenschoolse opvang gebruikt. Zandkasteel is alle schooldagen open van 8.00 uur tot 12.00 uur. Bij de peuteropvang speelt uw kind in een kleine groep van maximaal 16 kinderen. Zo krijgt ieder kind de maximale aandacht. Iedere groep wordt geleid door twee ervaren gediplomeerde pedagogische medewerkers met VE.

De peuteropvang is een plek om te spelen, een plek waar peuters en hun ouders elkaar kunnen ontmoeten. Wij geven ouders de gelegenheid om tijdens het brengen en halen onder het genot van een bakje koffie elkaar bij te praten. Zo worden er ook diverse keren per jaar en cursussen rond bepaalde thema’s aangeboden. Daarin praten we elkaar bij over opvoedingskwesties en over de ontwikkeling van peuters.

Kinderen vinden het meestal heerlijk om af en toe ergens anders te mogen spelen. Bovendien is het goed voor uw peuter: als u uw kind naar een speelzaal laat gaan, stimuleert u zijn/haar ontwikkeling. Er is speelgoed dat u thuis misschien niet hebt. Een peuteropvang is ook goed voor de sociale vaardigheden van uw kind. Uw kind leert om rekening te houden met de andere kinderen in de groep. Het leert dat het soms alleen, soms met de pedagogisch medewerker en soms met de andere kinderen speelt. Uw kind leert om op een stoeltje in een kring te zitten, en went eraan dat er regels zijn. Ook oefent uw peuter om zelf te zorgen voor materialen en bijvoorbeeld meegebracht drinken en hapje. Al die ervaringen zorgen er voor dat de overgang naar de basisschool straks soepeler verloopt. De peuterschool is er voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

Kinderen die een VE indicatie hebben krijgen extra ondersteuning in taal en andere ontwikkelingsachterstanden.

Piramide werkt volgens vier vaste stappen: oriënteren, demonstreren, verbreden en verdiepen. Daarmee wordt elk onderwerp dat aan bod komt telkens verder verkend. Piramide is een totaalprogramma. Dat betekent dat er aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden: 

  • Persoonlijkheidsontwikkeling
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling 
  • Motorische ontwikkeling
  • Kunstzinnige ontwikkeling 
  • Ontwikkeling van de waarneming 
  • Denkontwikkeling en ontwikkeling van het rekenen 
  • Taalontwikkeling en ontwikkeling van lezen en schrijven 
  • Oriëntatie op ruimte, tijd en wereldverkenning 
  • Digitale geletterdheid

Deze ontwikkelingsgebieden komen altijd in samenhang aan bod. Zo leren kinderen prettig om te gaan met elkaar en plezier te hebben in het spel. Naast cognitieve vaardigheden leren ze bijvoorbeeld ook sociale en motorische vaardigheden. 

Bent u naar aanleiding van bovenstaande omschrijving geïnteresseerd geworden of wilt u de locatie eens rustig van binnen komen bekijken en eventueel onze pedagogisch medewerkers ontmoeten dan nodigen wij u van harte uit!

Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor een rondleiding kunt u contact opnemen met Iris Pouels, leidinggevende van locatie ZandKasteel, telefoonnummer 06-82502260.