Waarom Kiekeboe

Kiekeboe Kinderopvang staat voor goede en professionele kinderopvang. Voor goede kinderopvang is veel noodzakelijk, zoals op het gebied van de accommodatie, beroepskrachten, materiaal, pedagogische uitgangspunten, de werkwijze en de samenwerking met ouder/verzorger(s) en andere organisaties.

Waarom Kiekeboe

Kinderopvang zien wij, als organisatie, als een verlengstuk van het gezin. De waarden en de normen die binnen het gezin van belang zijn worden binnen de organisatie gerespecteerd. Kiekeboe Kinderopvang bied kinderen de gelegenheid om elkaar te ontmoeten, te ontdekken en om zich te ontwikkelen tot zelfstandig individuen.

Een fysieke en emotionele veilige omgeving en het doelgericht handelen van onze pedagogische medewerkers in relatie tot uw kind zal de ontwikkeling van uw kind blijvend stimuleren. De organisatie onderscheidt zich op dit moment van andere organisaties door nieuwe ontwikkelingen en veranderingen zoveel mogelijk te realiseren met eigen mensen.

Daarnaast is er de mogelijkheid om mensen intern hiervoor te laten opleiden. Op deze manier is er een optimale betrokkenheid, een zogenaamd eigen gevoel. Hierdoor zullen mensen gemotiveerd worden binnen de organisatie om mee te denken.