Over Kiekeboe

Kinderopvang zien wij, als organisatie, als een verlengstuk van het gezin. De waarden en de normen die binnen het gezin van belang zijn worden binnen de organisatie gerespecteerd. Kiekeboe Kinderopvang biedt kinderen de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en om zich te ontwikkelen tot zelfstandig individuen. Een fysieke en emotionele veilige omgeving en het doelgericht handelen van onze pedagogische medewerkers in relatie tot uw kind zal de ontwikkeling van uw kind blijvend stimuleren.

Over Kiekeboe

De organisatie onderscheidt zich op dit moment van andere organisaties door nieuwe ontwikkelingen en veranderingen zoveel mogelijk te realiseren met eigen mensen. Daarnaast is er de mogelijkheid om mensen intern hiervoor te laten opleiden. Op deze manier is er een optimale betrokkenheid, een zogenaamd eigen gevoel. Hierdoor zullen mensen gemotiveerd worden binnen de organisatie om mee te denken.

Missie

De kwaliteitsborging is één van de belangrijkste punten binnen de organisatie om voort te zetten, te behouden, te verbeteren en bij te stellen. Door vooruit te lopen op de ontwikkelingen in de markt streven dit te bereiken.

Als streven heeft de organisatie om de groei die de organisatie heeft doorgemaakt voort te zetten.

Met name dit is belangrijk om het bestaansrecht te kunnen behouden. De concurrentie die is ontstaan in de kinderopvang is hiervan één van de redenen.

Opvangvormen

Kiekeboe Kinderopvang biedt de volgende opvangvormen:

  • Kinderdagvang
  • Buitenschoolse opvang
  • Tussenschoolse opvang
  • Peuteropvang