Onze medewerkers

Alle pedagogisch medewerkers van Kiekeboe Kinderopvang hebben een gerichte opleiding op minimaal MBO-niveau, zoals volgens de CAO Kinderopvang vereist is. Onze pedagogisch medewerkers scholen regelmatig bij op allerlei gebieden, zoals bedrijfshulpverlening, kinder-EHBO. Dit gebeurt door het volgen van interne trainingen of ingehuurde externe trainers.

Onze medewerkers

Opleiding van medewerkers
Alle pedagogisch medewerkers van Kiekeboe Kinderopvang hebben een gerichte opleiding op minimaal MBO-niveau, zoals volgens de CAO Kinderopvang vereist is. Onze pedagogisch medewerkers worden regelmatig bijgeschoold op allerlei gebieden, zoals bedrijfshulpverlening, kinder-EHBO. Dit gebeurt door het volgen van interne trainingen of ingehuurde externe trainers.

Daarnaast hebben alle pedagogisch medewerkers één keer per jaar een verplichte studiedag, met ieder jaar een ander kinderopvang gerelateerd thema.

Stagiaires
Naast pedagogisch medewerkers werken er stagiaires op de groep. Wij vinden het belangrijk om te investeren in onze toekomstige collega’s en hen de gelegenheid te geven ervaring in de praktijk op te doen. Er zijn twee mogelijkheden:

  • Stagiaires in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg (de BBL-ers)
  • Stagiaires in het kader van de beroepsopleidende leerweg (de BOL-ers)

De BBL-ers hebben een leerarbeidsovereenkomst met Kiekeboe Kinderopvang afgesloten. Zij werken minimaal 20 uur op de groep. Het aantal uren dat de leerling op de groep werkt is conform de CAO en wordt mede bepaald door de professionele ontwikkeling die de leerling doormaakt. De beoordeling vindt twee keer per jaar plaats in een functioneringsgesprek waar de leerling, de praktijkopleider en de leidinggevende van de locatie aan deelnemen.

De BOL-er werkt niet op contractbasis. Deze stagiaire mag geen eindverantwoordelijkheid dragen en wordt dus niet formatief ingezet. Tevens kunnen er incidenteel stagiaire van andere opleidingen tijdelijk op de groep aanwezig zijn. Deze zogenaamde meeloop- of snuffelstages zijn veelal kortdurend en voor weinig uren per week.

Verklaring Omtrent Gedrag
Alle medewerkers van Kiekeboe Kinderopvang zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en zijn gekoppeld in het personenregister.