Pedagogisch beleid

Kiekeboe Kinderopvang wil op professionele wijze vorm geven aan haar pedagogische visie door in te spelen op de behoefte en het welbevinden van het kind. Dit doen we door hen te begeleiden en te ondersteunen en hen gerichte mogelijkheden aan te bieden.

Pedagogisch beleid

Ons beleid is gebaseerd op de vier competenties die in de wet kinderopvang gesteld zijn. Het algemeen pedagogisch beleid is zo geschreven dat het een goede basis vormt voor elke locatie van Kiekeboe Kinderopvang. Elke locatie heeft dezelfde achtergrond, terwijl het zijn eigen accenten kan geven welke verwerkt zijn in het pedagogisch (en activiteiten) beleidsplan. Bekijk de documenten hiernaast.

De vier competenties uit de wet kinderopvang

Het bieden van emotionele veiligheid
Om een kind optimaal te kunnen laten functioneren heeft het vertrouwen nodig in zichzelf en zijn omgeving. Wij spelen in op deze behoefte door uw kind een veilige omgeving aan te bieden.

Het ontwikkelen van persoonlijke competentie
Bij jonge kinderen is de drang om zich te ontwikkelen van nature aanwezig. Een belangrijk middel om grip te krijgen op hun omgeving is spel. Wij stimuleren dit door onze activiteiten en goed speelmateriaal aan te laten sluiten op het ontwikkelingsniveau en de interesse van het kind

Het ontwikkelen van sociale competenties
Een kind met een goed zelfbeeld en zelfvertrouwen staat sterk in zijn leefomgeving. Door met andere kinderen te spelen oefent het kind vaardigheden zoals communiceren, samenwerken en behulpzaam zijn. Door het voorkomen enof oplossen van conflicten leert het kind rekening te houden met een ander.

Het overbrengen van waarde en normen
Ons uitgangspunt is dat we respect voor elkaar tonen ongeacht wie je bent en wat je kunt. Het overbrengen van de waarden en normen vergt een goed inzicht van de pedagogisch medewerkster en kennis van de geldende waarden en normen in de thuissituatie van het kind. Een goede uitleg van de verschillen in de gehanteerde waarden en normen in de thuissituatie en bij Kiekeboe Kinderopvang zijn daarbij van essentieel belang en geeft het kind zelfvertrouwen.