Kind Alert

Kinderopvangcentra willen jonge kinderen die door hun gedrag opvallen, sneller de juiste ondersteuning geven. Het liefst op het kinderdagverblijf. Is dat nodig? Ja. Nog steeds reageren wij, ook op het kinderdagverblijf, vaak te laat op signalen van kinderen. De ontwikkeling van jonge kinderen gaat snel. Kinderen die klem zitten of kansen onbenut laten, lopen snel vast. In hun spel, in hun leven en in de ontwikkeling van hun talenten.

Kind Alert

Sommige kinderen hebben extra zorg nodig. Dit kunnen kinderen zijn met bijvoorbeeld zindelijkheidsproblemen, een spraak- en taalachterstand, een motorische achterstand of -stoornis, gedragsstoornis, eetproblemen etc. Speciaal voor deze kinderen hebben wij Kind Alert opgericht.

Kind Alert helpt u zoeken naar een oplossing of geeft advies. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het inschakelen van een logopedist (in overleg met de ouders). Die op locatie het kind komt observeren.

Wanneer een ouder het idee heeft dat een kind achterloopt in de ontwikkeling of een gedragsstoornis heeft, kunnen wij het kind door Sociaal team of CJG laten observeren (op locatie). Maar het kan ook betekenen dat wij bijvoorbeeld extra gaan letten (in overleg met de ouder en logopedist) op de spraak-taal ontwikkeling en het kind helpen stimuleren.