Gezonde Kinderopvang

Gezonde Kinderopvang

Kiekeboe Kinderopvang wil dat kinderen gezond opgroeien. Daarom werkt Kiekeboe Kinderopvang aan Gezonde Kinderopvang. Want hoe eerder kinderen gezond gedrag aanleren, hoe beter. Ze hebben daar de rest van hun leven profijt van. De kinderopvang biedt unieke kansen om jonge kinderen een gezonde start te geven. Pedagogisch medewerkers van Kiekeboe Kinderopvang heeft al veel medewerkers geschoold en zij kregen een certificaat omdat zij de basismodule van de scholing Een Gezonde Start van Gezonde Kinderopvang hebben afgerond.

Er zijn binnen Kiekeboe Kinderopvang vier coaches Gezonde Kinderopvang. Zij zijn het aanspreekpunt in de organisatie om de aandacht voor een gezonde leefstijl te borgen in het dagelijks werk en beleid binnen de organisatie. Deze vier coaches schoolde de collega’s in Een Gezonde Start. In deze scholing doen medewerkers kennis en vaardigheden op rond gezonde leefstijl. In 2019, 2022 en 2023 ontvingen pedagogisch medewerkers het certificaat voor het volgen van de scholing. Zij weten hoe je een gezonde, actieve en veilige omgeving biedt, samen met ouders en kinderen. En hoe je zelf het gezonde voorbeeld geeft. Een felicitatie waard! 

Gezonde Kinderopvang ondersteunt organisaties met een praktisch stappenplan en scholing. Kiekeboe Kinderopvang werkt daarmee structureel aan een gezonde leefstijl van kinderen en deskundigheid van medewerkers. Gezonde Kinderopvang is een initiatief van de ministeries van VWS en SZW. Landelijke kennis- en onderzoeksinstituten werken hierin samen, met ondersteuning van branche- en koepelorganisaties. Zie ook www.gezondekinderopvang.nl.